เช็คเงื่อนไข url request ใน .htaccess

โดย Little Bear on October,06 2018 14.12

ต้องการตรวจสอบว่า url ที่เรียกเข้ามานั้น หากอักษรตัวหน้าเท่ากับคำบางคำ ก็ให้เรียกไปที่ url บางตัว หากไม่ใช่ ก็ให้เรียกไปอีกแห่งหนึ่ง

# /garage/xxx or /saveup/xxx or /js/xxx = > /folder1/index.php
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/(garage|saveup|js/).* [NC]
RewriteRule ^(.*)$ /folder1/index.php? [L,QSA]

# /library/xxx = > /library/xxx
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/(library)/.* [NC]
RewriteRule ^(.*)$ $1 [L,QSA]

หาอ่านข้อมูลเกี่ยวกับ .htaccess ที่ Apache Module mod_rewrite

โดยเฉพาะที่นี่ มีตัวอย่างให้ดูเพียบ THE Ultimate Htaccess

The simplest jQuery editable plugin - type radio

โดย Little Bear on October,02 2018 08.41

กำลังอยู่ในช่วงรื้อ code jQuery jeditable แก้ไขใหม่จาก GitHub หลังจากศึกษาจากคู่มือ ก็จำต้องเขียน plugin บางตัวขึ้นใช้เอง

นี่คือ plugin ที่ง่ายที่สุดแล้ว 555

$.editable.addInputType('radio', {

})

แต่เนื่องจากว่ามันไม่ได้ทำอะไรเลย หลังจากสร้าง element เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะ return จึงต้องสั่งให้มันบันทึกข้อมูลทันที

// SAVE value immediately when radio or checkbox click
if (inputType == 'radio' || inputType == 'checkbox') {
  self.save($this, value, callback)
}

อโหสิกรรม - อารักษ์ อาภากาศ

โดย Little Bear on September,04 2018 10.00
Intro Am / G Am / Am /Am
C        G      Am  C          G    Am
อันสรรพสิ่งมากมี หรือหมองไป โอย...ผู้เฒ่าถอนใจ โถเอาอะไรชีวิตคน
C            G    Am        C          G    Am  F  G      Am / F G/Am
เราเล่นกับมัน มันก็เล่น ระวังชีวีจะสับสน เรามีกันมาแต่ละคน ต่างตรง สุดไว้ด้วยความตาย
        F    G            Am (3/3) F          G  Am
** โอย...ความตาย ผู้ถ่ายเทการกำเนิด      มากันเถิดผองชีวิต กองเกวียนคนยาก
C      G  Am        C      G  Am  F G      Am/F G/Am
กระบี่อยู่ที่ใจ มีไว้ติดลับให้คม คนละคมสองคม ป้องไว้ ป้องภัยจึงปลอดภัย
2/3(3/3)F        G        Am(3/3)  F      G        Am
..โอย...หนีก็ต้องหนี ไปบ้านผีไม่มีคนตาม      มุ่งจะไปสวรรค์ ถ้าไม่ยังงั้น ไปยังกองเกวียน
C        G  Am    (3/3)    C  G    Am F        G            Am
ไง..ร่างนี้ขอฝาก คืน...สู่ให้กับโลก พ่อแม่พี่น้อง ลูกเมีย เพื่อนมนุษย์ สัตว์ทั้งหลาย อโหสิกรรมด้วย
Solo F / G /Am / Am / F G / Am / 2/3 F G / Am 2/3 C / G / Am / Am / C / G / Am / Am / F G / Am / Am / Am / Am / Am F  G    Am อโห...อโหสิกรรม อโห....อโหสิกรรมด้วย อโห....อโหสิกรรมนะ อโห....อโหสิกรรมด้วย

ที่มา MusicSTM

Firebase Database Security Rules

โดย Little Bear on August,25 2018 14.02

Firebase Database Security Rules ยังเขียนไม่ค่อยจะเป็น ขอเก็บข้อมูลไว้ศึกษาก่อน

543 items|« First « Prev 2 3 (4/109) 5 6 Next » Last »|