SoftGanz By Little Bear.

Web & Software Developer Gang.

Setup FTP Server under Ubuntu/Debian

โดย Little Bear on December,22 2014 21.35

เก็บไว้ก่อน เดี๋ยวค่อยมาแปลและเขียนใหม่นะครับ

This article contains a brief introduction to set up an FTP-Server under Debian Linux. Activation of an FTP server should be done similarly with other distributions of Linux. Debian 5.0 (x86) was used as the test system.

Contents

 1. Installation of the required proftpd Package
 2. Adjusting the Configuration
 3. Anonymous FTP
 4. Re-loading the Configuration and Re-starting the FTP Server
 5. Links

Installation of the required proftpd Package

ProFTPd FTP-Server was used for this introduction because of its simply installation and configuration.

apt-get install proftpd

If the package cannot be found, update the local list of packages using:

apt-get update

If the package still cannot be installed after that, check the /etc/apt/sources.list on the appropriate Debian mirror server. You will find more information about this in the article Debian Mirror.

Indicate in the subsequent inquiry whether the FTP server should act as a standalone server (standalone) or as a service of inetd. In this example, the standalone option has been selected. Adjusting the Configuration

Our configuration assumes that we will login using system users found in the ftpuser group.

In order to adjust the configuration to your needs, edit the /etc/proftpd/proftpd.conf file.

If you are not using IPv6, this feature should be deactivated first:

UseIPv6 off

After that, we will add the following instruction at the end of the file:

<Global>
&nbsp; &nbsp; RequireValidShell off
</Global>

DefaultRoot ~ ftpuser

<Limit LOGIN>
&nbsp; &nbsp; DenyGroup !ftpuser
</Limit>

What do the instructions mean?

As a first step, we told ProFTPd that users wanting to login do not need a shell. Afterwards, we instructed ProFTPd to lock users in their home directory using DefaultRoot. Finally, we specified that only those users who are members of the ftpuser group could login.

We will now restart our FTP server so that our configuration takes effect:

/etc/init.d/proftpd restart

Then, we will create the ftpuser group and a first user that will be able to login.

addgroup ftpuser

Now, we create the user:

adduser ftpbenutzer -shell /bin/false -home /var/www

Finally, we assign the user to the ftpuser group:

adduser ftpbenutzer ftpuser

That’s everything. You should now be able to login with the user via FTP.

You have to run sudo deluser username groupname to delete a user from it's corresponding group. And run this sudo deluser --group groupname command to delete a group.

Anonymous FTP

By adding the following section to the etc/proftpd/proftpd.conf file, you will also give anonymous users (read) access to the FTP area:

.
.
.
<Anonymous ~ftp>
&nbsp; User&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ftp
&nbsp; Group&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; nogroup
&nbsp; # We want clients to be able to login with "anonymous" as well as "ftp"
&nbsp; UserAlias&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; anonymous ftp
&nbsp; # Cosmetic changes, all files belong to ftp user
&nbsp; DirFakeUser&nbsp; on ftp
&nbsp; DirFakeGroup on ftp

&nbsp; RequireValidShell&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; off

&nbsp; # Limit the maximum number of anonymous logins
&nbsp; MaxClients&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 10

&nbsp; # We want 'welcome.msg' displayed at login, and '.message' displayed
&nbsp; # in each newly chdired directory.
&nbsp; DisplayLogin&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; welcome.msg
&nbsp; DisplayFirstChdir&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; .message

&nbsp; # Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
&nbsp; <Directory *>
&nbsp; &nbsp; <Limit WRITE>
&nbsp; &nbsp; &nbsp; DenyAll
&nbsp; &nbsp; </Limit>
&nbsp; </Directory>

#&nbsp; # Uncomment this if you're brave.
#&nbsp; # <Directory incoming>
#&nbsp; #&nbsp; # Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
#&nbsp; #&nbsp; # (second parm) from being group and world writable.
#&nbsp; #&nbsp; Umask&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 022&nbsp; 022
#&nbsp; #&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <Limit READ WRITE>
#&nbsp; #&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; DenyAll
#&nbsp; #&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </Limit>
#&nbsp; #&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <Limit STOR>
#&nbsp; #&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; AllowAll
#&nbsp; #&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </Limit>
#&nbsp; # </Directory>

</Anonymous>
.
.
.

To make sure, that user "ftp" is able to login anonymously to ftp-space, you have to add the user to the group "ftpuser":

adduser ftp ftpuser

Re-loading the Configuration and Re-starting the FTP Server

The configuration will have to be re-loaded after the adjustments to the /etc/proftpd/proftpd.conf file:

/etc/init.d/proftpd reload

Because the FTP server will be stopped when re-loading the configuration, it will also have to be re-started afterwards:

/etc/init.d/proftpd start


Links

Android : Input type="file" ไม่ทำงานบน webView

โดย Little Bear on December,21 2014 16.29

เพิ่งเขียนให้ app hatyaicityclimate.org สามารถรายงานสถานการณ์ พร้อมอัพโหลดภาพได้ และรายงานระดับน้ำจากสมาชิกด้วย แต่ติดว่าเมื่อกดปุ่มเลือกไฟล์ภาพจากกล้อง ด้วย tag input type="file" จะไม่เด้งหน้าเลือกไฟล์มาให้

คำแนะนำคือให้เปลี่ยนไปใช้ WebChromeClient แทน แก้ไขตามตัวอย่าง หรือไปดูจากที่มาได้เลยครับ

Bug : isset($body['location']) ดันเป็นจริงเมื่อ $body ไม่ใช่ array

โดย Little Bear on December,09 2014 10.56

งมหาเรื่องแปลกอยู่หลายอาทิตย์ วันนี้เลยตามหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับโปรแกรม PHP ที่เขียนบน Linux และไม่เคยทดสอบบน Windows เมื่อเอามาติดตั้งก็เลยเกิด error แปลก

ปรากฏว่า คำสั่ง isset($body['location']) ดันเป็นจริงเมื่อ $body ไม่ใช่ array ทำให้เช็คเงื่อนไขผิดพลาด

แก้ไข : ตรวจสอบด้วยว่าเป็น array หรือไม่

if ( is_array($body) && isset($body['location']) ) then ;Do something

Material Design : นำเสนอหลักการและวิธีการออกแบบ Material Design ผ่าน Slide

โดย Little Bear on December,07 2014 10.01

หลังจากที่ Google ได้ปรับแนวทางการออกแบบ Mobile Application และปรับมาจนถึงเว็บไซท์ ให้มาใช้แนวทางของ Material Design ก็มีคนออกมาให้คำแนะนำและสอนวิธีการกันมากมาย

เว็บ hugeinc.com ก็เป็นอีกเว็บหนึ่งที่นำเสนอในรูปแบบของ Slide ให้เราลองศึกษากันเป็นขั้นตอนที่จะเข้าใจได้ง่ายขึ้น ลองตามไปอ่านดูนะครับ ที่ Google Material Design

7 กฎการออกแบบ UI Design ให้สวยงาม สำหรับ Non-Designer

โดย Little Bear on December,05 2014 20.18

ผมเป็นโปรแกรมเมอร์ครับ และปัญหาใหญ่ของโปรแกรมเมอร์ หรือคนที่ทำอาชีพด้านอื่นที่ไม่ใช่ Designer เวลาทำเว็บไซต์หรือแอพ ก็คือ การขาดเซ้นส์ด้านดีไซน์ ไม่ว่าจะลองออกแบบยังไงก็เลือกสีได้ไม่โดน เลือกฟ้อนต์ได้ไม่สวยสักที

ผมเห็นด้วยกับคำกล่าวของแอดมินเว็บดีไซน์นิวทุกประการเลยครับ และขอบคุณที่ท่านได้แปลบทความดี ๆ เรื่อง 7 กฎการออกแบบ UI Design ให้สวยงาม สำหรับ Non-Designer ที่เขียนโดยคุณ Erik ผู้ซึ่งเรียนจบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ขึ้นชื่อมากในด้านการทำสิ่งที่ประสิทธิภาพดีเยี่ยม แต่ดีไซน์ห่วยสุด ๆ แน่นอนว่าเค้าไม่ได้เรียนเกี่ยวกับการออกแบบให้สวยงามมาแม้แต่น้อย

7 กฎการออกแบบ UI Design ให้สวยงาม สำหรับ Non-Designer ประกอบด้วย

 1. แสงต้องมาจากบนฟ้า (อ่าน ตอน 1)
 2. เริ่มด้วย ขาว-ดำ เสมอ (อ่าน ตอน 1)
 3. เพิ่ม Whitespace (ช่องว่าง) เป็นสองเท่า (อ่าน ตอน 2)
 4. เทคนิคการวางตัวหนังสือบนรูป ไม่ให้จม (อ่าน ตอน 2)
 5. เพิ่ม – ลด ความเด่นของตัวหนังสือ (อ่าน ตอน 2)
 6. เลือกใช้ฟ้อนต์ให้เหมาะสม (อ่าน ตอน 2)
 7. ขโมยอย่างศิลปิน (อ่าน ตอน 2)

ลองติดตามอ่านบทความฉบับสมบูรณ์ได้จากเว็บไซท์ดีไซน์นิวดีกว่านะครับ ยาวหน่อยแต่ได้ประโยชน์มาก อ่านได้เลยที่ 7 กฎการออกแบบ UI Design ให้สวยงาม สำหรับ Non-Designer ตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2

503 items|« First « Prev 3 4 (5/101) 6 7 Next » Last »|