ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

งานวิจัยชี้ผู้ใช้ IE มีระดับไอคิวน้อยกว่าผู้ใช้เบราเซอร์อื่น

by Little Bear @1 ส.ค. 54 11:30 ( IP : 122...100 ) | Tags : Internet Explorer

บริษัทที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาของแคนาดา AptiQuant ได้รายงานผลการวิจัยว่าด้วยความสัมพันธ์ของระดับเชาวน์ปัญญา (ไอคิว) กับเว็บเบราเซอร์ที่ใช้ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างมากกว่าหนึ่งแสนคนทำแบบทดสอบวัดไอคิว จากนั้นก็เก็บผลคะแนนที่ได้กับเว็บเบราเซอร์ที่บุคคลนั้นใช้พบผลลัพธ์ที่น่าสนใจดังนี้

ในภาพรวมแล้วผู้ใช้ Internet Explorer มีระดับไอคิวอยู่ราว 80-90 ขณะที่กลุ่มผู้ใช้ Firefox, Chrome และ Safari มีไอคิวอยู่ในช่วง 100-110 ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเป็นผู้ใช้งาน Chrome Frame, Camino หรือ Opera จะมีระดับไอคิวสูงมากกว่า 120 กันเลย

เมื่อเทียบกับผลการวิจัยในปี 2006 เห็นได้ว่าระดับไอคิวของผู้ใช้ IE6, IE7 ในขณะนั้นสูงกว่าค่าที่ได้ในปัจจุบันอย่างมาก รวมถึงเมื่อแยกย่อย IE ลงไปในแต่ละเวอร์ชั่นก็จะเห็นว่าผู้ใช้ IE8, IE9 มีคะแนนสูงกว่า IE6, IE7 ที่เป็นเวอร์ชั่นเก่ากว่า

ข้อสรุปของงานวิจัยนี้ชี้ว่านอกจากจะเห็นความแตกต่างของผู้ใช้งานเบราเซอร์แต่ละชนิดแล้ว ยังใช้อธิบายไอคิวของผู้ใช้งานซอฟท์แวร์เวอร์ชั่นที่เก่าเกินไปและไม่ยอมเปลี่ยนไปใช้เวอร์ชั่นใหม่ๆ ได้ด้วยเช่นกัน

ที่มา: AptiQuant ผ่านทาง Blognone โดย arjin

อัพเดท : ที่แท้ก็เป็นแค่ข่าวลวง พบหลักฐานงานวิจัยเรื่องไอคิวผู้ใช้ IE เป็นเพียงข่าวลวง , AptiQuant ยอมรับแล้วว่างานวิจัย IE เป็นเรื่องโกหก

Tarandeep Gill นักวิจัยด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์และปัญญาประดิษฐ์ผู้อยู่เบื้องหลังข่าวโกหกนี้บอกว่า เขาเจตนาใช้คำประเภทไอคิวต่ำกว่า โง่กว่า ไม่ได้เพื่อจะดูถูกใคร แต่มองว่าคำประเภทนี้สร้างความสนใจกับสื่อได้ดีมากกว่า (และก็ดีจริงๆ) ส่วนเหตุผลที่ทำให้เขาสร้างข่าวนี้ออกมา ก็เพราะเขามองว่าการพัฒนาเว็บให้มีความเข้ากันได้กับทุกเบราเซอร์นั้นเป็นเรื่องยากลำบาก โดยเฉพาะการทำให้มันเข้ากันได้กับ IE เวอร์ชั่น 6.0 ถึง 8.0 จึงทำให้งานวิจัยลวงนี้พุ่งเป้าโจมตีไปที่ IE เวอร์ชั่นดังกล่าว

Gill เชื่อว่าเหตุผลที่ข่าวนี้กระจายไปเร็วมาก เพราะข่าวดังกล่าวพูดในสิ่งที่คนอยากได้ยินมานานแล้ว มันจึงเผยแพร่ออกไปรวดเร็วมาก อันที่จริงเขาก็คิดว่าจะเฉลยเรื่องทั้งหมดในเร็วๆ นี้ แต่ดันถูกจับได้เสียก่อน

 คำอธิบายภาพ : browser