Hash & Salt

by Little Bear @3 ธ.ค. 55 11:27 ( IP : 122...10 ) | Tags : PHP , Password

มีโครงการที่จะปรับปรุงการเข้ารหัสผ่าน อ่านดูแล้ว นี่ Understanding Hash Functions and Keeping Passwords Safe ก็เป็นวิธีหนึ่ง ที่น่าจะโอเค

ไว้จะลองดูอีกที

ได้ข้อมูลมาจาก PHP: ระบบสมาชิก - สมัครสมาชิก