ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ หรือ ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

by Little Bear @1 มี.ค. 56 14:20 ( IP : 122...178 ) | Tags : Database

ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ หรือ ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการจัดทำข้อมูลต่างๆ ของผู้รับเบี้ยยังชีพเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถให้บริการประชาชนในการขอรับเบี้ยยังชีพได้อยางถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว

อยู่ที่ http://welfare.dla.go.th/ หรือ http://203.154.243.156/
พัฒนาโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลองเข้าไปใช้งานกันดูนะครับ

คู่มือการใช้งาน

Relate topics

Comment #1
ชยพล (Not Member)
Posted @16 พ.ค. 61 22:48 ip : 118...76

yes