เปลี่ยนค่าใน System Backup

by Little Bear @3 ต.ค. 56 09:32 ( IP : 49...196 ) | Tags : Server Status , DirectAdmin

ปรับค่าในการทำ System Backup ใหม่ เป็น

  • ยกเลิก Configure Full System Backup : Backup MySQL Databases
  • เพิ่ม Directories : /backup/daily/home/mysql
  • เปลี่ยนเวลา cronjob เป็น 00:01 น. ทุกวัน

Update : สถานการณ์ของ load ดีขึ้น System backup เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง rsync fullbackup เริ่มเวลา 03.00 น. เสร็จประมาณ 07.00 น.

Relate topics