ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

Android : เพิ่มภาษาไทยให้กับ app

by Little Bear @10 ธ.ค. 62 09:26 ( IP : 171...158 ) | Tags : Android App

เลือกเมนู New Value Resource

กำหนดค่า

Local

th

ตั้งชื่อ strings_th.xml

Relate topics