ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

Dust In The Wind

by Little Bear @10 ส.ค. 63 09:39 ( IP : 14...250 ) | Tags : Lyric
[Intro]
C Cmaj7 Cadd9 C Asus2 Asus4 Am Asus2
Cadd9 C Cmaj7 Cadd9 Am Asus2 Asus4 Am

  C    G/B  Am    G        Dm7          Am I close my eyes only for a moment and a moment´s gone. C  G/B  Am    G            Dm7          Am All my dreams pass before my eyes a curiosity.
D  G        Am    D            G          Am Dust in the wind, all we are is dust in the wind.
C  G/B  Am    G            Dm7            Am Same old song, just a drop of water in the endless sea. C  G/B  Am  G                Dm7              Am All we do, crumbles to the ground though we refuse to see.
D  G        Am    D            G          Am Dust in the wind, all we are is dust in the wind.
C      G/B  Am  G                Dm7          Am Don't hang on, nothing last´s forever but the earth and sky. C  G5      Am  G                  Dm7        Am It slips away all your money won´t another minute buy.
D  G        Am    D            G          Am Dust in the wind, all we are is dust in the wind D  G        Am    D            G          Am Dust in the wind, everything is dust in the wind.

Ultimate Guitar

Relate topics