Server

Server

20 คำสั่งลินุกซ์ที่แอดมินควรรู้ไว้

โดย Little Bear on 7 ก.ค. 52 11:33

มีการรวบรวมคำสั่ง(เครื่องมือ)สำหรับผู้ดูแล server/website ควรรู้เอาไว้ พร้อมทั้งรายละเอียดและตัวอย่างการใช้งาน บางคำสั่งก็สามารถใช้งานได้เลย บางคำสั่งต้องติดตั้งเพิ่มเติม

คำสั่งทั้งหมดคือ

 1. top - Process Activity Command
 2. vmstat - System Activity, Hardware and System Information
 3. w - Find Out Who Is Logged on And What They Are Doing
 4. uptime - Tell How Long The System Has Been Running
 5. ps - Displays The Processes
 6. free - Memory Usage
 7. iostat - Average CPU Load, Disk Activity
 8. sar - Collect and Report System Activity
 9. mpstat - Multiprocessor Usage
 10. pmap - Process Memory Usage
 11. netstat - Network Statistics
 12. ss - Network Statistics
 13. iptraf - Real-time Network Statistics
 14. tcpdump - Detailed Network Traffic Analysis
 15. strace - System Calls
 16. /Proc file system - Various Kernel Statistics
 17. Nagios - Server And Network Monitoring
 18. Cacti - Web-based Monitoring Tool
 19. KDE System Guard - Real-time Systems Reporting and Graphing
 20. Gnome System Monitor - Real-time Systems Reporting and Graphing

ดูรายละเอียดการใช้ได้จากที่มานะครับ

ที่มา 20 Linux System Monitoring Tools Every SysAdmin Should Know

Block IP ต่างประเทศ

โดย Little Bear on 5 ก.ค. 52 20:27

เพื่อป้องกันปัญหาโดน hack จากต่างประเทศ มีคำแนะนำให้ block การเข้าถึงจากต่างประเทศด้วยการ block IP จากต่างประเทศไม่ให้เข้าใช้บริการบางอย่างเช่น FTP , SSH

วิธีการดูได้จาก ThaiHostTalk นะครับ

ขออนุญาตคุณ icez และ ems นำมาเก็บไว้ก่อนนะครับ แล้วจะหาเวลามานั่งศึกษาดูอีกที

คำสั่งในการย้ายข้อมูลจากโฮสต์อื่น

โดย Little Bear on 18 มิ.ย. 52 21:58
 • ทำสำเนาไฟล์มาก่อน

wget -r --ftp-user=youusername --ftp-password=youpassword --preserve-permissions ftp://ftp.your.domain/your/home/folder/*

 • Dump old sql database to file

mysqldump -u sqluser -psqlpassword sqltable > sqlfile.sql

 • สำเนาไฟล์ข้อมูลมาจากโฮสต์เดิใ

wget http://domain.name/sqlfile.sql

 • dump sql to database

mysql -u username -ppassword database < sqldata.sql

 • เปลี่ยนค่า nameserver ของโดเมน

ย้ายบ้านใหม่

โดย Little Bear on 14 มิ.ย. 52 09:20

วันนี้เริ่มย้ายเว็บ http://softganz.com ไปอยู่บ้านใหม่ ซึ่งคงจะเป็นบ้านถาวรแล้ว ครานี้ย้ายมาอยู่ที่หาดใหญ่เลย ซึ่ง CAT-IDC Hatyai เพิ่งเปิดให้บริการ ผมเป็นลูกค้ารายที่ 2

ลง server DELL R200 1 เครื่อง กำลังทยอยย้ายเว็บอื่น ๆ มาในภายหลัง

Hosting Control Panel

โดย Little Bear on 7 มิ.ย. 52 12:50

เพิ่งรู้ว่า Hosting Control Panel นั้นมีมากมายมหาศาลตอนที่เริ่มมี server เป็นของตนเอง ทำให้ต้องตัดสินใจเลือกว่าจะใช้ตัวไหนดี ซึ่งต้องลองดูหลาย ๆ ตัว ปวดหัวมาก ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

แบบที่ต้องจ่ายตังส์

แบบฟรี

เพิ่มเติมนิดหน่อยเป็นความรู้

My Server Planning

โดย Little Bear on 16 ก.พ. 52 09:42

ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องตัดสินใจในเรื่องการตั้ง server ของตนเอง ซึ่งแนวทางล่าสุดคือการซื้อ server สักเครื่องและหาที่วางสักแห่ง งานที่ยากก็คือการติดตั้ง software และ configuration ซึ่งเป็นงานที่ยังไม่เคยทำเลย อาจจะถึงเวลาที่ได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังเสียที

ลำดับของงานที่ต้องเตรียมการ

 1. หา server สักเครื่อง
 2. หาที่ตั้งเครื่อง ซึ่งมีตัวเลือกทั้งที่กรุงเทพ และหาดใหญ่ (หาดใหญ่จะเริ่มใช้งานได้ประมาณกลางเดือนมีนาคม 52)
 3. ติดตั้ง virtual environment ซึ่งอาจจะใช้ Proxmox VE ที่ดูเหมือนว่าจะติดตั้งง่ายเพราะการกำหนดค่าต่าง ๆ ผ่านหน้าเว็บเสียเป็นส่วนใหญ่ มีวิธีการติดตั้งจาก howtoforge หรือจะเป็น Virtualization With Xen 3.3.1 On Debian Etch ซึ่งดูออกจะยากไปนิด ทุกอย่างอยู่บน command line หมดเลย
 4. หาเครื่องมาจำลองและติดตั้งเพื่อทดลองศึกษาก่อนใช้งานจริง
 5. ติดตั้ง control panel

ย้าย Hosting แต่ต้นปี

โดย Little Bear on 9 ม.ค. 52 19:24

มีปัญหาเรื่อง Hosting ตั้งแต่ต้นปี เลยจำเป็นต้องโยกย้ายกันเสียหน่อย

 • thaisouthtoday.com ->eBoundHost : Process.

 • khoakmuang.com -> eBoundHost : Moved.

 • tambonprik.com -> eBoundHost : Moved.
 • tonprik.org -> eBoundHost : Moved.
 • songkhlahealth -> AppServ : Moved.
 • napradu -> eBoundHost : Moved.
 • khaomeekeat.com -> eBoundHost : Moved.
 • khlongngae.org -> eBoundHost : Moved.

คงใช้เวลาหลายวันอยู่

Change my life to Ubuntu

โดย Little Bear on 18 ก.พ. 51 21:54

ติดตั้ง Ubuntu Desktop ให้เป็น Server (LAMP)

Install Apache

#sudo apt-get install apache2

Enable mod_rewrite

#sudo a2enmod rewrite

เปลี่ยน DocumentRoot ของ apache เป็น folder อื่น และเปิดใช้งาน clean url

#gksudo gedit /etc/apache2/sites-available/default
 • เปลี่ยนบรรทัด /var/www/ เป็น /my web folder/ จำนวน 2 ตำแหน่ง
 • แก้ค่า AllowOverride ของ /my web folder/ จาก None เป็น AllowOverride All

Install PHP

<a class="hashtag" href="/tags/sudo">#sudo</a> apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-gd
<a class="hashtag" href="/tags/sudo">#sudo</a> /etc/init.d/apache2 restart

Install MySQL

<a class="hashtag" href="/tags/sudo">#sudo</a> apt-get install mysql-server libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql phpmyadmin

<a class="hashtag" href="/tags/gksudo">#gksudo</a> gedit /etc/php5/apache2/php.ini

add this line extension=mysql.so

#sudo /etc/init.d/apache2 restart

หากมีข้อมูลเก่าของ mysql ก็สามารถ copy มาไว้ที่ /var/lib/mysql แล้ว โดยใช้คำสั่ง

<a class="hashtag" href="/tags/sudo">#sudo</a> cp /media/disk/var/lib/mysql/* /var/lib/mysql/
<a class="hashtag" href="/tags/sudo">#sudo</a> chown -hR mysql /var/lib/mysql/*
<a class="hashtag" href="/tags/sudo">#sudo</a> chgrp -hR mysql /var/lib/mysql/*

ทางทีดีคือไปอ่านรายละเอียดจากเว็บต้นฉบับดีกว่าครับ ที่ Installing LAMP On Ubuntu For Newbies

Or from howtoforge.com

#sudo apt-get install apache2 apache2-doc apache2-mpm-prefork apache2-utils libexpat1 ssl-cert
<a class="hashtag" href="/tags/sudo">#sudo</a> apt-get install libapache2-mod-php5 php5 php5-common php5-curl php5-dev php5-gd php5-idn php-pear php5-imagick php5-imap php5-json php5-mcrypt php5-memcache php5-mhash php5-ming php5-mysql php5-ps php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl

ติดตั้ง Tahoma font

ถึงยังไงผมก็ยังชอบฟอนท์ Tahoma ของ Windows อยู่ดี ก็เลยต้องหาวิธีติดตั้งฟอนท์ Tahoma บน Ubuntu

เจอบทความ Adding Windows fonts in Linux ทดลองดูแล้ว It's work เลยเอาลิงก์มาเก็บไว้ก่อน

วิธีที่ผมใช้ง่ายนิดเดียว คือ copy fonts Tahoma จาก Windows/Fonts มาใว้ใน folder ./fonts ของ home folder

แล้วก็ทำการติดตั้งฟอนต์ทดแทน เพื่อแก้ปัญหาสระเยื้องใน OOo

ติดตั้ง Extensions ของ Firefox ที่ใช้ประจำ คือ CollorZilla , Download Statusbar , DownThemAll , Firebug , FireGestures , NoScript , ShowIP , Xmarks

Install FileZilla

#sudo apt-get install filezilla

Install thunderbird

#sudo apt-get install thunderbird

Install Geany editor

#sudo apt-get install geany

Upgrade OOo.org 2.3.0

#sudo gedit /etc/apt/sources.list

add 2 lines

deb http://download.thaigrid.or.th/pub/ubuntu/contrib gutsy openoffice.org deb-src http://download.thaigrid.or.th/pub/ubuntu/contrib gutsy openoffice.org

<a class="hashtag" href="/tags/sudo">#sudo</a> apt-get update
<a class="hashtag" href="/tags/sudo">#sudo</a> apt-get install openoffice.org

NAS200

Mounting SMB Shares Network share permanently mount samba share

Add this line to file /etc/init.d/module-init-tools

#for Aircard 580
modprobe usbserial vendor=0x1199 product=0x0122
mknod /dev/ttyUSB5 c 188 0

# mount NAS200
modprobe smbfs
mkdir /media/nas200

Manual mount nas200 to /media/nas200 is

#sudo mount -t smbfs //192.168.1.2/ /media/nas200 -o username=myusername,password=mypassword,uid=1000,mask=000,iocharset=utf8Make AirCard button on panel

 • Right click on panel -> Add to panel
 • Select Custom Application Launcher
 • Command : xterm -T "Connect to CDMA" -e pppd call cdma

การติดตั้ง Web server บน Windows XP

โดย Little Bear on 14 พ.ย. 50 16:11

นาน ๆ ครั้งที่ผมจำเป็นต้องติดตั้ง Windows ใหม่ แล้วต้องทำให้มันเป็น web server ต้องติดตั้งโปรแกรมอีก 4-5 ตัว ซึ่งทุกครั้งที่ติดตั้งใหม่ ผมจะมั่วทุกทีไป

เมื่อคืนก็เพิ่มติดตั้งไป กว่าจะใช้งานได้ก็ปาเข้าไปเกือบตี 4 เหนื่อย จนบัดนี้ก็ยังกำหนดค่าต่าง ๆ ให้เหมือนเดิมไม่หมดเลย ก็เลยเอาเขียนเป็นบันทึกช่วยจำตัวเองสักหน่อย เผื่อวันหน้าจะต้องทำอีก (ซึ่งก็คงหนีไม่พ้น) จะได้ลดความมั่วลงได้บ้าง