ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

30 CSS Selectors ที่คุณต้องจำ

by Little Bear @16 พ.ย. 55 20:23 ( IP : 122...105 ) | Tags : CSS

โลกของ CSS3 หากคุณเข้าใจและจดจำ CSS Selecter ได้อย่างขึ้นใจ ก็จะทำให้ควบคุมหน้าเว็บทั้งงานดีไซน์และลูกเล่นต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกง่ายดาย

ทั้ง 30 CSS Selectors คือ

 1. *
 2. #X
 3. .X
 4. X Y
 5. X
 6. X:visited and X:link
 7. X + Y
 8. X > Y
 9. X ~ Y
 10. X[title]
 11. X[href="foo"]
 12. X[href*="nettuts"]
 13. X[href^="http"]
 14. X[href$=".jpg"]
 15. X[data-*="foo"]
 16. X[foo~="bar"]
 17. X:checked
 18. X:after
 19. X:hover
 20. X:not(selector)
 21. X::pseudoElement
 22. X:nth-child(n)
 23. X:nth-last-child(n)
 24. X:nth-of-type(n)
 25. X:nth-last-of-type(n)
 26. X:first-child
 27. X:last-child
 28. X:only-child
 29. X:only-of-type
 30. X:first-of-type

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ The 30 CSS Selectors you Must Memorize