(กำลังศึกษา) dark mode

by Little Bear @15 ธ.ค. 66 09:20 ( IP : 171...208 ) | Tags : CSS

กำลังศึกษาวิธีการจัดการ light/dark mode เพิ่งเริ่ม เดี๋ยวค่อยกลับมาเขียนต่อ

keyword: force for darkmode using prefers-color-scheme: dark

ที่มา