ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

เปิดเว็บไซท์ผ่าน Google Web Toolkit (GWT)

by Little Bear @26 ม.ค. 52 14:48 ( IP : 61...147 ) | Tags : Google

เพิ่งรู้ว่าเราสามารถเปิดเว็บไซท์ของตัวเองผ่านทาง Google Web Toolkit (GWT) (เชยจริง ๆ)

อย่างเว็บนี้ก็เปิดที่ http://www.google.com/gwt/n?u=http://softganz.com

คาดว่าจะทำให้สามารถเปิดเว็บไซท์ของตัวเองผ่านมือถือได้กระมัง?