ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

Material Design : นำเสนอหลักการและวิธีการออกแบบ Material Design ผ่าน Slide

by Little Bear @7 ธ.ค. 57 10:01 ( IP : 49...249 ) | Tags : Material Design , Google
photo  , 1260x720 pixel , 145,110 bytes.

หลังจากที่ Google ได้ปรับแนวทางการออกแบบ Mobile Application และปรับมาจนถึงเว็บไซท์ ให้มาใช้แนวทางของ Material Design ก็มีคนออกมาให้คำแนะนำและสอนวิธีการกันมากมาย

เว็บ hugeinc.com ก็เป็นอีกเว็บหนึ่งที่นำเสนอในรูปแบบของ Slide ให้เราลองศึกษากันเป็นขั้นตอนที่จะเข้าใจได้ง่ายขึ้น ลองตามไปอ่านดูนะครับ ที่ Google Material Design