Photo voice

by Little Bear @11 มิ.ย. 56 21:35 ( IP : 49...204 ) | Tags : สัพเพ-เหระ
photo  , 640x478 pixel , 29,352 bytes.

ปีนี้ได้มีโอกาสไปเป็นกรรมการ Photo voice ให้กับสาธารณสุขจังหวัดสงขลาอีกครั้ง ครั้งนี้จัดประกวดกันในงาน "Songkhla Health Fair 2013" เมื่อ 6 มิถุนายน 2556 ทีศูนย์ประชุม ม.อ. ในการประกวดได้แบ่งภาพถ่ายออกเป็น 2 ชุด คือ รพช. และ รพ.สต.

กรรมการที่ไปร่วมตัดสิน มีทั้งหมด 3 ท่าน (รวมผมด้วย) ทั้ง 2 ท่านล้วนแต่เป็นผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญและผ่านประสบการณ์ในการถ่ายภาพมาเป็นอย่างดี ทำให้เรารู้สึกเกร็ง ๆ อยู่พอสมควร แต่โดยรวมแล้วก็คุยกัน มีข้อเสนอแนะ และตัดสินออกมาได้ด้วยดี

 คำอธิบายภาพ : pic51b73643c9a0c

ภาพที่ได้รางวัลที่ 1 ของ รพช. ชื่อภาพว่า "สะท้อนสุข" ภาพนี้เป็นการสื่อความหมายที่สะท้อนความสุขของตัวละคน (คนแก่) ผ่านตัวแทน (พระ) เป็นการตั้งชื่อและอธิบายความหมายผ่านข้อจำกัดทางเทคนิคที่ไม่สามารถถ่ายภาพตัวละคร มีข้อติที่ทุกคนเห็นพ้องกันคือฉากหลังที่ชัดเกิน หากถ่ายให้เบลอ ก็จะทำให้สมบูรณ์ทีเดียว

 คำอธิบายภาพ : pic51b736448310e

ภาพที่ได้รางวัลที่ 1 ของ รพ.สต. ชื่อภาพว่า "รัก....หรือทำร้าย" ส่วนที่นำจะทำได้ดีกว่านี้คือการสื่ออารมณ์ของยาย หากถ่ายให้เห็นสีหน้าหรือแววดาบางส่วน ก็จะแสดงให้เห็นความรักและความขัดแย้งในภาพได้ชัดเจนขึ้น

Relate topics