เลิกใช้ swap เถอะ

by Little Bear @24 พ.ย. 54 02:38 ( IP : 122...7 ) | Tags : Server , Debian , Ubuntu

มีคนแนะนำว่าให้เลิกใช้ swap หาก RAM หมด ก็ปล่อยให้มันเดี้ยง ดีกว่าให้มันเขียนลง swap วันนี้ก็เลยลองของสักหน่อย พรุ่งนี้ก็จะรู้ผล

วิธีการคือ

ปิดมันทุก swap

root@god# swapoff -a

ปิด swap เฉพาะ

root@god# swapoff /dev/partition

โดยดู partition จาก

root@god# fdisk -l

หากอยากให้ปิดถาวรก็ต้องแก้ไขใน /etc/fstab

Relate topics