ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

ddosify : Load Test - ไม่ผ่าน

by Little Bear @26 ธ.ค. 65 12:50 ( IP : 171...209 ) | Tags : Server
photo  , 2822x1460 pixel , 168,169 bytes.

ทดลองทำ Load Test กับ server

ddosify -t "http://localhost/seti/softganz.com?logCounter=no" -m GET -n 5000

ผล ไม่ผ่าน

RESULT
Success Count:    261  (5%)
Failed Count:    4739  (95%)

Relate topics