เก็บ log httpd ของ DirectAdmin Control Panel ให้เก็บได้ 90 วัน

by Little Bear @25 ส.ค. 52 13:55 ( IP : 61...85 ) | Tags : Server , DirectAdmin

พรบ.คอมพิวเตอร์บังคับให้เก็บ log ไว้อย่างน้อย 90 วัน

ขอเก็บรายละเอียดการทำไว้ก่อน ได้มาจาก แนะนำเก็บ log httpd ของ DirectAdmin Control Panel ให้เก็บได้ 90 วัน แบบง่าย ๆ

Relate topics