ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

Direactadmin : สร้าง php.ini สำหรับแต่ละคน

by Little Bear @4 ส.ค. 54 14:13 ( IP : 122...63 ) | Tags : Server , Debian , DirectAdmin

suPHP และ PHP cgi ไม่สามารถเปลี่ยนค่า config โดย .htaccess ได้ จึงต้องใช้วิธีการเพิ่ม config โดยให้ php ไปอ่านจากไฟล์เพิ่มเติม

เริ่มด้วยการสร้างไฟล์ php.ini ไว้ใน /usr/local/directadmin/data/users/(username)/php/php.ini

แล้วเพิ่มใน Apache ว่า

SetEnv PHP_INI_SCAN_DIR /usr/local/directadmin/data/users/|USER|/php/

ที่มา DirectAdmin

Relate topics